Jakie są główne zagrożenia dla perspektyw rozwojowych Polski? Prezentacja wyników raportu opracowanego przez polskich ekonomistów

26/09/22 Aktualności

Jakie są główne zagrożenia dla perspektyw rozwojowych Polski? Czego powinniśmy się obawiać? Jakie wyzwania stoją przed polityką gospodarczą kraju w najbliższym czasie?

To pytania, na które stara się odpowiedzieć raport pt. „Zagrożenia dla rozwoju Polski wynikające z prowadzonej polityki gospodarczej”, opracowany przez polskich ekonomistów w składzie: prof. dr hab. Witold M. Orłowski, dr Maciej H. Grabowski, dr Jarosław Neneman i prof. dr hab. Walenty Poczta.

W ich opinii, najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie pojawiły się w bardzo niekorzystnym momencie dla Polski, bo zastały naszą gospodarkę nieprzygotowaną na wyzwania kryzysowe. Problemy pogłębiło też wprowadzenie Polskiego Ładu, mającego negatywny wpływ na sytuację finansową podatników, a także samorządów oraz możliwość realizacji przez nie zadań gospodarczych i społecznych. Do tego dochodzi długotrwały spór polskiego rządu z instytucjami unijnymi, głównie dotyczący praworządności oraz szereg decyzji podjętych przez rządzących, które spowodowały pojawienie się pytań o możliwość opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej.

Zdaniem autorów, znaczący spadek inwestycji, silne wyhamowanie tempa rozwoju, gwałtowny wzrost inflacji, obniżenie PKB do poziomu ok. 1%, długotrwałe negatywne konsekwencje tzw. Polskiego Ładu, a w końcu i możliwość polexitu – to tylko niektóre z potencjalnych skutków polityki ekonomicznej obecnego rządu.

W raporcie ekonomiści wymieniają także sześć głównych wyzwań, stojących obecnie przed rządzącymi:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju Polski
  • Bezpieczeństwo w polityce energetycznej
  • Bezpieczeństwo żywnościowe kraju
  • Zmiana struktury finansów publicznych
  • Ustabilizowanie finansów publicznych i wyhamowanie wzrostu długu
  • Wzmocnienie kluczowych instytucji służących rozwojowi gospodarczemu

Stacjonarna prezentacja wyników raportu miała miejsce dzisiaj, w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. autorzy raportu w składzie prof. dr hab. Witold M. Orłowski i dr Maciej H. Grabowski.

Prezentację wyników raportu poprzedziło wprowadzenie prof. dr hab. Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady Programowej Fundacji EFRWP. W spotkaniu wziął udział online także prof. Marek Belka, członek Rady Programowej Fundacji EFRWP.

Raport został opracowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Zagrożenia dla Polski_raport 2724 KB