V. edycja Międzynarodowej Konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” – 21 października 2022

29/09/22 Aktualności

Czy możliwa jest samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich? Czy OZE jest szansą dla polskiej wsi na uniezależnienie się od węgla i gazu? Jak wygląda realizacja inwestycji OZE na obszarach wiejskich?

To główne tematy, którym poświęcona będzie tegoroczna Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”

V. edycja konferencji odbędzie się 21 października br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Październikowe wydarzenie podzielone zostanie na dwa główne bloki tematyczne:

  • Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich
  • Doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich

Ramowy program konferencji do pobrania TUTAJ

W ramach pierwszego z nich, omówione zostaną możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w zakresie polityki energetycznej na terenach rozporoszonych w Polsce. W obliczu widma kryzysu energetycznego w Europie po agresji Rosji na Ukrainę, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energetycznych jest jednym z najistotniejszych zagadnień, dla których należy szukać pilnych, a zarazem efektywnych rozwiązań.

Doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich poświęcony będzie drugi panel konferencji. Towarzyszyć mu będzie dyskusja ekspercka o doświadczeniach przedsiębiorców i inwestorów w obszarze realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce – od etapu projektowania i realizacji, do użytkowania przedmiotowych instalacji. Porozmawiamy także o perspektywie intensyfikacji wsparcia i rozwoju tej gałęzi energetyki w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej.

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykl prestiżowych konferencji poświęconych problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m.in.: Henryka Kowalczyka – wicepremiera RP, ministra odpowiedzialnego za rolnictwo i energetykę na obszarach wiejskich, Norberta Linsa – przewodniczącego parlamentarnej Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi (AGRI), Teresę Czerwińską – wicepremier Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narcisa de Carreras Roques – GD4s.

W spotkaniu, jak co roku, weźmie udział prof. Jerzy Buzek – przewodniczący rady programowej Fundacji EFRWP.