Dodatkowy nabór dla szkół do projektu „Ferie z ekonomią”

13/10/22 Aktualności

Do dnia 18 października br. roku trwa nabór uzupełniający dla szkół podstawowych do projektu „Ferie z ekonomią 5″. Do projektu mogą zgłaszać się szkoły z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, zarówno nowe jak i te, które realizowały już zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią” w poprzednich edycjach (również szkoły z III i IV edycji projektu). Swoje aplikacje w naborze uzupełniającym mogą również składać szkoły, które wyznaczą nauczyciela przedmiotu innego niż WOS.
Szkoły podstawowe, które nie zakwalifikowały się do projektu w naborze podstawowym z przyczyn formalnych, a złożyły zeskanowane aplikacje do projektu, zostaną wzięte pod uwagę w naborze uzupełniającym (bez konieczności ponownego przesyłania dokumentów).

Szkoły podstawowe zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://forms.gle/WBGwwdPuuZuu4Gej6 oraz załącznik nr 2 zawarty w Regulaminie naboru uzupełniającego szkół podstawowych w projekcie FZE 5 i przesyłają dokumenty w formie skanu na adres: fze@efrwp.com.pl do dnia 18.10.2022 roku do godziny 23:59.

 

Szczegóły na stronie www.feriezekonomia.pl

Regulamin naboru uzupełniającego szkół podstawowych do projektu Ferie z ekonomią 235 KB Wzór umowy o współpracy 236 KB