Zakończyła się V. Międzynarodowa Konferencja ENERGETYKA, ŚRODOWISKO, ROLNICTWO w Grodnie

21/10/22 Aktualności

Dzisiaj w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się V. Międzynarodowa Konferencja ENERGETYKA, ŚRODOWISKO, ROLNICTWO z udziałem przedstawicieli producentów energii odnawialnej, rolników, organizacji branżowych, rolniczych i pozarządowych, a także samorządowców oraz polityków na szczeblu krajowym i europejskim zaangażowanych w rozwój OZE na obszarach wiejskich.

Podczas spotkania dyskutowano o tym, jak sprawić, aby obszary wiejskie były niezależne energetycznie. Wojna w Ukrainie i embargo na import surowców energetycznych z Rosji spowodowały, że Europie, w tym także Polsce, grozi poważny kryzys energetyczny. Mieszkańcy obszarów wiejskich boją się, że zabraknie węgla na zimę. Podczas konferencji szukaliśmy odpowiedzi, jakie działania należy podjąć, by rolnicy osiągnęli samowystarczalność energetyczną oraz jak wspierać i jak finansować inwestycje w zakresie OZE, które są szansą dla osiągnięcia niezależności energetycznej i uniezależnienia się od paliw kopalnianych. Dużo uwagi poświęcono produkcji biogazu, w tym biometanu oraz rozwiązaniom wodorowym, które są przyszłością.

Podczas spotkania pokazano konkretne przykłady inwestycji OZE na obszarach wiejskich które mogą stanowić przykład dla innych. Praktycy wskazali przeszkody, które stoją na drodze producentów energii na wsi: regulacje prawne, brak możliwości odbioru energii przez sieci dystrybucyjne, a także niewystarczające wsparcie finansowe. Prelegenci zwracali uwagę, że produkcja energii przez rolników to także szansa na dywersyfikację ich przychodów.

W dzisiejszej konferencji w roli prelegentów wystąpili m.in.:

  • Kadri Simson – komisarz ds. energii UE
  • Jerzy Buzek – przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE
  • Norbert Lins – przewodniczący Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego
  • Narcis de Carreras Roques – prezes GD4S
  • Franck Jesus – doradca ds. Klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • Mateusz Balcerowicz – dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Grzegorz Brodziak – prezes zarządu Goodvalley AGRO S. A.
  • Marcin Laskowski – prezes zarządu PGB Inwestycje Sp. z o.o.
  • Ryszard Pawlik – doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do PE
  • Wojciech Suwik – regionalny dyrektor sprzedaży ESOLEO

Dziękujemy uczestnikom za obecność i aktywne uczestnictwo.