Startuje projekt „ProLog” dla szkół z terenów wiejskich na Lubelszczyźnie

14/11/22 Aktualności

17 listopada startuje tegoroczna edycja projektu ProLog, tym razem na Lubelszczyźnie. Rozpoczynamy od szkoleń dla nauczycieli, przygotowujących do prowadzenia zajęć dla uczniów.

W projekcie uczestniczy zespół nauczycielski złożony z nauczyciela matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii, którzy poprowadzą lekcje w tej samej klasie czwartej, piątej lub szóstej. Dodatkowo raz w miesiącu ogłoszony będzie konkurs dla uczniów, polegający na wykonaniu „wyzwania” projektowego. Szkoła, która uzyska na koniec najwyższą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

Szkolenia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w klasach 4-6 w ramach ProLog. W każdej ze szkół szkolenie potrwa 12 godzin dydaktycznych. W kolejnym etapie zespoły nauczycielskie przeprowadzą w klasie 20 lekcji, w oparciu o dedykowane scenariusze, w następującym podziale:

  • matematyka – 8 scenariuszy
  • informatyka – 5 scenariuszy
  • przyroda – 7 scenariuszy

W trakcie projektu ProLog nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci spotkań online z trenerami, udziału w warsztacie ewaluacyjnym oraz spotkań z trenerami w szkołach podczas lekcji. Każda placówka wyposażona zostanie także w zestawy klocków Lego Spike Education.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

L.P. Nazwa szkoły: Nazwa gminy:
1. Szkoła Podstawowa im. Leona Hempla w Skorczycach Urzędów
2. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie Dębowa Kłoda
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym Łopiennik Górny
4. Szkoła Podstawowa w Mariance Niedrzwica Duża
5. Szkoła Podstawowa w Żmudzi Żmudź
6. Szkoła Podstawowa w Dębicy Ostrówek
7. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu Zwierzyniec
8. Szkoła Podstawowa w Borowej Puławy
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach Jastków

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest pod linkiem.