Europejskie Forum Rolnicze w marcu 2023 r. w Jasionce

21/12/22 Aktualności

Europejskie Forum Rolnicze wraca do Jasionki. W dniach 22-23 marca 2023 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego odbędzie się najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej.

Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej, Europejski Zielony Ład oraz wojna w Ukrainie z jednej strony. Z drugiej: zmieniający się klimat, susze, niedobory wody, wyludnienie wsi to problemy, z którymi spotykają się rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. O bieżących problemach chcemy dyskutować w gronie rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, instytucji naukowych a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, ministrów rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli rządu i samorządów lokalnych.

W ramach V. edycji Forum zaplanowano dwa dni dyskusji i paneli eksperckich, podczas których rozmawiać będziemy o najistotniejszych kwestiach dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa. Dyskusjom towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa w części ekspozycyjnej forum. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zapoznać się z najbardziej rozwojowymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy program i start rejestracja na Europejskie Forum Rolnicze już w styczniu 2023. Zapraszamy na stronę www.forum-jasionka.pl