Żegnamy śp. Profesora Jerzego Wilkina

11/01/23 Aktualności
Prof. Jerzy Wilkin Zdjęcie: https://www.irwirpan.waw.pl/

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy profesora Jerzego Wilkina – wybitnego eksperta od spraw wsi i polskiego rolnictwa, wyjątkowego Człowieka, niezwykle pracowitego i o ogromnej wiedzy.

Pan profesor był wybitnym naukowcem, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem i niezwykłą osobowością. Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem kilkuset publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa. Przez wiele lat związany był ze środowiskiem akademickim – z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej, a także z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Wyższą Szkołą Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, gdzie był wykładowcą.

Zasłużony pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Zainicjował utworzenie w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim Kierownikiem. Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Przez wiele lat związany był z Fundacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – współpracował z nami przy wielu raportach i opracowaniach.

Z sentymentem i życzliwością będziemy wspominać Pana profesora Jerzego Wilkina. Jego postać na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia po Jego stracie.

Z wyrazami głębokiego smutku

Kapituła, Zarząd oraz Pracownicy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Zdjęcie: www.irwirpan.waw.pl.