Konkurs IRWIR PAN na najlepszą pracę magisterską

30/01/23 Aktualności

Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych, którego organizatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), a partnerem nasza fundacja.

Jeśli interesuje Cię tematyka współczesnej wsi i przemian zachodzących na obszarach wiejskich i tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest twoja praca magisterska, zgłoś się do udziału w naszym konkursie.

Do konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2021 i 2022. Autorom najlepszych prac magisterskich przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:

  • nagroda I stopnia – 3 000 zł brutto,
  • nagroda II stopnia – 2 000 zł brutto,
  • nagroda III stopnia – 1 000 zł brutto

 

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych do 30 kwietnia 2023 roku.

Prace należy przesłać pocztą na adres:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

  1. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „IV Konkurs na pracę magisterską IRWIR PAN”

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajduje się na stronie Instytutu: https://www.irwirpan.waw.pl/901/633/konkurs-na-prace-magisterska-2023.

Regulamin konkursu 791 KB Formularz zgłoszenia 759 KB