Sposób na Sukces – konkurs dla przedsiębiorczych na wsi

14/02/23 Aktualności

Wśród mieszkańców wsi działa wiele osób aktywnych gospodarczo, które mają dobry pomysł na biznes i na swoim przykładzie pokazują, że przedsiębiorczość na wsi może mieć różne oblicza.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie już po raz XXIII. ogłasza konkurs „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wzorem poprzednich lat, także w tym roku inicjatywie tej partneruje nasza fundacja.

„Sposób na Sukces” to konkurs organizowany od 2000 roku i promujący przedsięwzięcia służące rozwojowi wsi. Inicjatywie tej, od 2011 roku, patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nim mogą wziąć zarówno osoby jak i firmy, instytucje i organizacje realizujące ciekawe pomysły na rzecz lokalnych wiejskich społeczności bądź tworzące na wsi nowe miejsca pracy.

Ideą konkursu jest propagowanie:

  • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; – innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
  • działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
  • włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych (zagrożonych wykluczeniem społecznym) na rynku pracy;
  • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Do tegorocznej edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2021r. do 28 lutego 2023r.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2023r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces.