Szkolenia dla kobiet z woj. warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego

06/03/23 Aktualności

W weekend 3-5 marca równolegle odbyły się szkolenia dla kobiet z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. wielkopolskiego w ramach operacji „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”. Pierwsze z nich odbyło się w Olsztynie, drugie w Koninie. W obu wzięło udział po 27 pań.

Podczas zajęć została poruszona także tematyka dot. partnerstwa projektowego i źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji. Szkolenia były także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami, w których działają uczestniczki spotkań. Program szkoleniowy został opracowany tak, aby umożliwić uczestniczkom zdobycie nowych kompetencji oraz poczucia większej pewności siebie. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę uczestniczki będą mogły zastosować w praktyce, a przez to odważniej działać samodzielnie, skutecznie i aktywnie rozwijając się oraz realizując projekty społeczne.

Dziękujemy za spotkanie i życzymy sukcesów w realizacji inicjatyw w swoich społecznościach lokalnych.