Za nami V Europejskie Forum Rolnicze, 22-23 marca 2023, Jasionka k. Rzeszowa

24/03/23 Aktualności

W dniach 22-23 marca br. w G2A Arenie w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się V edycja Europejskiego Forum Rolniczego. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło m.in. polityków, samorządowców, rolników, a także specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, świata nauki i gospodarki. Było miejscem debat i dyskusji o rolnictwie oraz o aktualnych problemach branży rolno-spożywczej, a także o obecnej sytuacji geopolitycznej i perspektywach rozwoju obszarów wiejskich. Była to także okazja do poznania innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Główne debaty poświęcone były tematyce europejskiego i polskiego rolnictwa. W pierwszej pt. „Przyszłość rolnictwa europejskiego. Czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?” udział wzięli Henryk Kowalczyk – Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski – Komisarz UE ds. rolnictwa, Miroslav Skřivánek – Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Egidijus Giedraitis – Wiceminister Rolnictwa Litwy.

O przyszłości polskiej wsi dyskutowali Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm, Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes PSL, Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Michał Kołodziejczak, Prezes AgroUnii. W roli moderatora wystąpił Artur Balazs, były minister rolnictwa, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP.

Istotnym punktem programu EFR była debata poświęcona polityce regionalnej, w której dyskutowali marszałkowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego oraz dyrektor IRWiR PAN – prof. Monika Stanny.

W trakcie konferencji, podczas paneli eksperckich, poruszono także tematy dotyczące rolnictwa prośrodowiskowego i nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, biopreparatów, sytuacji wodnej na obszarach wiejskich, przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych, innowacjom w rolnictwie oraz sytuacji na rynku rolno-spożywczym.

Już niebawem na stronie Europejskiego Forum Rolniczego będą dostępne relacje video z dyskusji, które odbyły się podczas wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim za udział – tym, który dotarli do G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa, i tym uczestniczącym online dzięki transmisji internetowej.