Książka „Zielona” Solidarność 1980 – 1989

12/04/23 Aktualności

Książka „Zielona Solidarność” autorstwa Andrzeja W. Kaczorowskiego to zbiór kilkunastu różnego rodzaju tekstów opisujących dzieje „Solidarności” rolniczej w latach 1980 – 1989, wzbogacone o kalendarium oraz archiwalne fotografie i dokumenty.

„Bez Boga i Solidarności nie ma chleba i wolności” – to hasło, które rolnicy polscy, głęboko oddani wartościom chrześcijańskim, wypisali na swych sztandarach, gdy walczyli o niezależny od władz komunistycznych związek zawodowy. Najpierw postulowali rejestrację rolniczej „Solidarności”, a po wprowadzeniu stanu wojennego dbali o jej przetrwanie. Rolnicy otrzymali wsparcie od Kościoła w strukturach duszpasterstwa rolników, prowadzili także działalność podziemną. Dzięki tej walce mieli swój znaczący udział w doprowadzeniu do przełomowych zmian ustrojowych i w odzyskaniu przez Polskę suwerenności. To właśnie pokolenie „Solidarności” – także tej wiejskiej, zielonej – bez rozlewu krwi dokończyło dzieła patriotów, którzy o niepodległość walczyli z bronią w ręku. Bez wkładu, jaki wnieśli rolnicy z „Solidarności” – niedocenianego, często pomijanego i nieobecnego w podręcznikach – nie byłoby polskiej wolności i III Rzeczypospolitej. Trzeba o tym dziedzictwie przypominać i je dokumentować. […] Książka zawiera kilkanaście różnego rodzaju tekstów z ostatnich 20 lat, w miarę możliwości poprawionych, uzupełnionych i wzbogaconych o nowe ustalenia. Zebrane w jednym miejscu z rozmaitych rozproszonych edycji z pewnością będą teraz łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Fragment książki „Zielona” Solidarność 1980 – 1989 autorstwa Andrzeja W. Kaczorowskiego.

 

Książkę można bezpłatnie otrzymać w biurze Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (ul. Miedziana 3a, Warszawa) lub zamówić – w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@efrwp.com.pl