Szkolenie dla kobiet z Dolnego Śląska

18/04/23 Aktualności

Kolejne szkolenie w ramach operacji „ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów” odbyło się w dn. 14-16 kwietnia we Wrocławiu. Wzięło w nim udział 27 kobiet z woj. dolnośląskiego.

Podczas zajęć została poruszona także tematyka dot. partnerstwa projektowego i źródeł pozyskiwania funduszy dla organizacji. Szkolenia były także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami, w których działają uczestniczki spotkań. Program szkoleniowy został opracowany tak, aby umożliwić uczestniczkom zdobycie nowych kompetencji oraz poczucia większej pewności siebie. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę uczestniczki będą mogły zastosować w praktyce, a przez to odważniej działać samodzielnie, skutecznie i aktywnie rozwijając się oraz realizując projekty społeczne.

Dziękujemy za spotkanie i życzymy sukcesów w realizacji inicjatyw w swoich społecznościach.