Pierwsza edycja projektu „Sieć Liderek Wiejskich” zakończona

20/05/24 Aktualności

25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji projektu „Sieć liderek wiejskich”, który trwał od lutego do maja. W czasie pięciu sesji szkoleniowych liderki wiejskie wymieniały się wiedzą i doświadczeniem oraz zdobywały wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą jeszcze lepiej i aktywniej działać w swoich małych społecznościach.

W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, zarządzania zmianą, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach szkoleń odbyły się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki wymieniały się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami/podmiotami działającymi na terenach wiejskich.

Na ostatniej sesji szkoleniowej: „Wieś – miejsce życia i działania. Jakich zmian możemy dokonać?” –uczestniczki spojrzały na swoje lokalne społeczności z szerokiej perspektywy, zdiagnozowały problemy i zastanowiły się, jakich zmian mogą dokonać wraz ze swoim zespołem z koła gospodyń wiejskich. Podczas tego szkolenia uczestniczki poszukały wspólnych celów i przygotowały założenia czterech projektów, które będą mogłyby zrealizować razem po zakończeniu projektu. Uczestniczki przedyskutowały także formę dalszego kontaktu i uczestniczyły w wykładzie motywacyjnym, który wzmocnił ich chęć do działania. Każda uczestniczka otrzymała certyfikat ukończenia projektu oraz „słoik dobrego słowa” przygotowany przez nie same.

Na zdjęciu absolwentki pierwszej edycji projektu „Sieć liderek wiejskich”