Rekrutacja do programu Youngster na rok szkolny 2024/25

09/07/24 Aktualności

Z przyjemnością ogłaszamy rekrutację do XVIII edycji Programu Youngster, która będzie realizowana w roku szkolnym 2024/25. Rekrutacja szkół będzie prowadzona do 22 lipca br. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez naszą fundację od 2006 roku. Dodatkowe zajęcia językowe, które są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, są skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych.

To, co wyróżnia program Youngster to brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin na grupę, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez organ prowadzący (gminę lub szkołę) nauczyciela języka angielskiego.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

Zapraszamy do udziału w programie !!