Budujemy Dom Energooszczędny (2014-2015)

 

Projekt „Budujemy dom energooszczędny” był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska i technik urządzeń sanitarnych.

 

Celem projektu było kształtowanie umiejętności planowania i stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z dziedziną energooszczędnego budownictwa. Zakres programu dotyczył m.in. tematyki domu pasywnego, pomp ciepła, energetyki prosumenckiej, fotowoltaiki.

 

Projekt był realizowany wspólnie z Fundacją Leroy Merlin i obejmował trzy etapy:

 • szkolenie dla nauczycieli
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów
 • przygotowanie pracy konkursowej

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie, uczestniczyli w szkoleniu metodycznym, na którym zapoznali się z projektem, jego tematyką, metodami i formą prowadzenia zajęć dla uczniów. Następnie w semestrze zimowym przeprowadzono zajęcia praktyczne w szkołach z wykorzystaniem materiałów budowlanych zapewnionych m.in. przez Leroy Merlin. W ramach projektu, nauczyciele prowadzili 30 godzin zajęć pozalekcyjnych. Na zakończenie zajęć, uczniowie przygotowali pracę konkursową, polegającą na zaadoptowaniu budynku użyteczności publicznej pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

W roku szkolnym 2014/15, udział w projekcie wzięło 9 szkół o profilu budowlanym, z terenu całej Polski:

 • Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie
 • Technikum Budowlane w Strzałkowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie
 • Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku

Partnerzy projektu:

 

Projekt wspierają: