Energetyka. Środowisko. Rolnictwo

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykl prestiżowych konferencji poświęconych problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej.

W opiniotwórczych panelach dyskusyjnych biorą udział przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się branżą energetyki, ochrony środowiska i rolnictwa.

Edycja 2022

V edycja Konferencji odbyła się 21 października br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów. Październikowe wydarzenie podzielono na dwa główne bloki tematyczne: samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich oraz doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich.

 

W ramach pierwszego panelu omówiono możliwości wsparcia energetyki odnawialnej, a w szczególności biogazowni w zakresie polityki energetycznej na terenach rozporoszonych w Polsce. W obliczu widma kryzysu energetycznego w Europie po agresji Rosji na Ukrainę, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energetycznych jest jednym z najistotniejszych zagadnień, dla których należy szukać pilnych, a zarazem efektywnych rozwiązań.

Doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich poświęcony był drugi panel konferencji. Towarzyszyła mu e dyskusja ekspercka o doświadczeniach przedsiębiorców i inwestorów w obszarze realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce.

Edycja 2021

IV. edycja konferencji odbyła się w dn. 24 września w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów. Głównym tematem wydarzenia było: „OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej”.

Podczas konferencji została poruszona problematyka m.in. transformacji energetycznej jako elementu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, perspektyw jej rozwoju oraz największych wyzwań, jakie za sobą niesie, a także innowacyjnych przedsięwzięć i technologii z zakresu OZE. Wydarzenie było również okazją do przybliżenia uczestnikom doświadczeń krajów Europy Środkowej we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi energetyki obywatelskiej i ochronie powietrza i klimatu.

W konferencji udział wzięli m.in. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawiciele agencji państwowych oraz spółek związanych z przemysłem energetycznym, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problematyką energetyki prosumenckiej z Polski i krajów Europy Środkowej.

Organizatorem IV. edycji Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Agro Promotion oraz Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku.

Edycja 2018

III. edycja konferencji odbyła się w dn. 11-12 października w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów. Głównym tematem był: „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”.

W panelach dyskusyjnych udział wzięli m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Serafin – p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Edycja 2017

II edycja konferencji naukowej pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej” odbyła się 7 lipca 2017 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Tematem przewodnim spotkania były bariery administracyjne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów działań Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówione zostały również perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.

 

Edycja 2016

I Edycja Konferencji pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, odbyła się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w dniu 25 czerwca 2016r. w Grodnie k. Międzyzdrojów pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

Konferencja była istotnym głosem w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju źródeł energii odnawialnej (OZE) i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce i zbiegła się w czasie z uchwaleniem przez Sejm RP nowelizacji ustawy OZE pozwalającej m.in. na rozwój inwestycji na terenach wiejskich w zakresie instalacji źródeł odnawialnych w ramach (mikro)klastrów.

Treść publikacji pokonferencyjnej pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” dostępna jest tutaj: POBIERZ