Edycja 2016

Zrealizowana w 2016 roku edycja projektu Leśna Akademia Sportu obejmowała przeprowadzenie jednodniowych, profesjonalnych treningów dla ponad 500 uczniów z 10 szkół podstawowych (uczniowie klas IV-VI) z woj. zachodniopomorskiego.

W tej edycji projektu, w 10 szkołach odbyły się jednodniowe treningi, prowadzone przez wybitnych sportowców. Zajęcia polegały na realizacji szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych (tzn. tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach, bieg sztafetowy), połączonych z quizem wiedzy o sporcie. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzymał dyplom oraz poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć, który po ich zakończeniu pozostał do ich dyspozycji. Dodatkowo z przesłanych przez szkoły propozycji lekcji wychowania fizycznego w kompleksie leśnym, została wydana publikacja on-line w postaci zestawu scenariuszy zajęć wychowania fizycznego.

Zachęcamy do pobrania Scenariuszy zajęć wychowania fizycznego (Pobierz).

Szkoły, które wzięły udział w projekcie LAS w 2016 roku:

Gmina Powiat Szkoła
Chojna gryfiński SP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
Choszczno choszczeński SP w Korytowie im. Jana Pawła II
Goleniów goleniowski ZS Publicznych w Białuniu
Łobez łobeski SP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie
Ostrowice drawski ZS w Nowym Worowie
Rąbino świdwiński SP im. Adama Mickiewicza w ZS w Rąbinie
Recz choszczeński ZS w Reczu
Tuczno wałecki ZS im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie
Warnice pyrzycki ZS w Warnicach
Wolin kamieński Publiczna SP im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem merytorycznym był Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 

 

Regulamin rekrutacji 233 KB Formularz zgłoszeniowy 41 KB Wzór scenariusza zajęć 46 KB Umowa z gminą 333 KB Opis projektu 328 KB Informacja o nauczycielu 92 KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 39 KB Sprawozdanie szkoły z realizacji projektu 60 KB Protokół odbioru sprzętu 178 KB