Edycja 2017

Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) realizowany w 2017 roku skierowany był do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

W ramach projektu w szkołach odbyły się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmowały szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Treningi były prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy otrzymali odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbyli szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po ich zakończeniu, został przekazany do jej dyspozycji.

Zajęcia w szkole zwieńczył cykl międzyszkolnych olimpiad sportowych z udziałem gwiazd sportu – Sebastiana Chmary – mistrza w dziesięcioboju, trenera i działacza sportowego, Pawła Januszewskiego – specjalisty w biegu na 400 m przez płotki, mistrza Europy oraz Tomasza Czubaka – czterokrotnego mistrza Polski i rekordzisty kraju w biegu na 400 m.

Olimpiady w ramach projektu LAS odbyły się w dniach 26 września – października br., a w każdej z nich wzięli udział uczniowie z 8 lub 9 szkół podstawowych – łącznie prawie 1000 młodych lekkoatletów.

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.

Wyniki rekrutacji:

Lista gmin/podmiotów zakwalifikowanych do tegorocznej edycji projektu LAS znajduje się tutaj: LISTA GMIN 2017.

Etapy projektu:

  • 25 maja br. – zakończenie rekrutacji szkół do projektu
  • 31 maja br. – ogłoszenie wyników rekrutacji
  • 9 czerwca br. – szkolenie dla nauczycieli
  • czerwiec – wrzesień br. – treningi w szkołach
  • wrzesień – październik br. – olimpiady sportowe

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Opis projektu 279 KB Regulamin rekrutacji 249 KB Wzór umowy z gminą 595 KB Wzór umowy z nauczycielem 445 KB