Edycja 2013

Faza pilotażowa Programu była realizowana w 2013 roku w sześciu Parkach Narodowych, w różnych regionach Polski. Wzięło w niej udział 430 uczniów oraz 36 nauczycieli >> lista szkół, które brały udział w fazie pilotażowej.

 

Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych na potrzeby programu, niemal każdy z uczniów (99%) w trakcie pobytu w Parku Narodowym pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.

 

W ramach programu został zorganizowany konkurs „Nieodkryte Szlaki”. Zadaniem uczestników było przygotowanie materiału do specjalnego dodatku gazety „Misja Przyr(g)oda”, promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze własnego regionu. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu była czterodniowa wycieczka do Warszawy.

 

Zapraszamy do przeczytania II numeru gazety „Misja Przyr(g)oda”, w której zostały zamieszczone najciekawsze relacje uczniów z pobytu w Parkach Narodowych.

 

Misja Przyroda_broszura 4404 KB

Zachęcamy również do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w konkursie podsumowującym program, zebranymi w dodatku specjalnym gazety „Misja Przyr(g)oda” pt. „Nieodkryte szlaki”.

 

Nieodkryte Dzlaki_broszura 5278 KB

 

https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda

 

 

 

 

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” był dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.