Edycja 2014/15

Edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” realizowana w latach 2014/15 była skierowana do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Uczestnicy programu, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wzięli udział w pięciodniowych zajęciach terenowych w wybranych parkach narodowych. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieliła się w rolę badaczy-odkrywców i miała okazję poznać walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w konkursie międzyszkolnym.

Zielone szkoły w ramach projektu realizowane były w okresie:

  • kwiecień – czerwiec 2015 r. w szkołach podstawowych
  • wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjach

Dodatkowo Fundacja uzyskała pozytywną decyzję dotyczącą zwiększenia dofinansowania projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”, dzięki której dodatkowe 60 gmin mogło wziąć udział projekcie. W sumie w edycji 2014/2015 uczestniczyło 7200 uczniów z 226 szkół (123 szkoły podstawowe i 103 gimnazja) z terenu całej Polski.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” był dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.