Na Własne Konto (2011-2017)

Na Własne Konto to dodatkowe zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości dla gimnazjalistów z obszarów wiejskich. Udział w programie miał służyć zmniejszeniu dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, a młodzieżą mieszkającą w miastach, a także kształtowaniu ich postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki życiowej. Zajęcia realizowane były głównie w oparciu o gry i zabawy, w okresie ferii zimowych i II semestru roku szkolnego.

 

Gry i zabawy, wizyta w banku i u lokalnego przedsiębiorcy, wcielenie się w rolę lokalnego dziennikarza podczas przygotowywania gazetki ekonomicznej, dawały uczniom możliwość praktycznego zdobycia wiedzy ekonomicznej i poznania zasad planowania swojej ścieżki zawodowej. Ponadto w okresie ferii zimowych zajęcia prowadzone były przy współudziale studenta, który wspomagał nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Poprzez własny przykład student przekazuje dobre wzorce, uświadamiając uczniom, że każdy ma szansę studiowania na wymarzonym kierunku, znalezienia dobrej pracy czy założenia własnej firmy.

 

Na Własne Konto to także:

  • materiały dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i nauczycieli
  • prace projektowe na bazie zdobytej przez uczniów wiedzy
  • konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
  • szkolenia dla nauczycieli i studentów
  • stypendia naukowe dla najlepszych

 

W programie Na Własne Konto realizowanym od 2011 do 2017 roku wzięło udział blisko 10.500 uczniów z terenów wiejskich z całej Polski.

 

W latach 2011 – 2016 program był współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.