Projekt „Energia ze słońca pod strzechą” 2014

Pilotażowy projekt Fundacji pt. „Fotowoltaika – energia ze słońca pod strzechą” był realizowany przy współudziale firmy SunWind Sp. z o.o. oraz tygodnika „Poradnik Rolniczy”.

Projekt polegał na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w kilku lokalizacjach wytypowanych przez Fundację na terenie naszego kraju. Do udziału w projekcie zgłosiło się blisko 90 rolników z całego kraju, z których ostatecznie do udziału zakwalifikowano 7 gospodarstw. Przy wyborze kierowano się warunkami lokalizacyjnymi dla instalacji tj. analizą czy miejsce, w którym miałyby się znaleźć panele fotowoltaiczne jest odpowiednio położone względem słońca i wolne do zacienienia. Z tego powodu we wszystkich wybranych lokalizacjach instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachach budynków mieszkalnych bądź gospodarczych.

Głównym celem projektu było praktyczne zbadanie kilku elementów związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi:

  • Stopień skomplikowania oraz czas trwania procedury związanej z przyłączeniem instalacji do sieci energetycznej;
  • Rzeczywista roczna wielkość produkcji z instalacji w stosunku do szacowanej;
  • Różnice w produkcji energii elektrycznej pomiędzy różnymi lokalizacjami w Polsce;
  • Bezawaryjność i bezobsługowość instalacji.

W tym celu wytypowane przez Fundację gospodarstwa wyraziły zgodę na udostępnienie i upublicznienie danych odnoszących się do mikroinstalacji, które zostały zamontowane w ramach projektu. Należy podkreślić, że instalacje fotowoltaiczne wybrane w ramach programu spełniają definicję mikroinstalacji OZE, mieszczą się w przedziale 3-6 kWp a ich użytkowników można określić mianem prosumentów – czyli jako osoby, które jednocześnie wytwarzają jaki zużywają energię elektryczną.

Poniżej prezentujemy krótki opis wszystkich projektów:

1. Pani Wiesława Wawrzyniak. Kosmów-Kolonia 32, 62-834 Ceków, woj. wielkopolskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp została posadowiona na dachu budynku inwentarsko-składowego w małym gospodarstwie rolnym nastawionym na hodowlę krów mlecznych i tuczników. Gospodarstwo składa się z 3 budynków gospodarczych i 1 budynku mieszkalnego zamieszkanego przez rodzinę trzypokoleniową – 1 senior, młode małżeństwo i 2 dzieci.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma Energa Operator SA.

Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa. Produkcja powinna pokryć zapotrzebowanie na poziomie 50%.

Produkcja łącznie na przestrzeni roku (2014.10.21 – 2015.10.21):
5374,10 kWh

Kalendarium:

2014.09.01 – audyt lokalizacji i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.09.02-09.09 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.09.15 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.09.29-10.01 – dostawa i montaż instalacji u Klienta, testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.10.01 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

2014.10.21 – przyłączenie mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej

Mimo tego, że mikroelektrownia posadowiona została na dachu pokrytym eternitem instalacja przebiegła szybko, sprawnie i bez problemów. To samo dotyczy przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – brak uwag i dodatkowych wymagań ze strony Energa Operator SA.

Czas jaki upłynął od zgłoszenia zamontowanej instalacji do operatora do rzeczywistego przyłączenia mikroelektrowni do sieci to 20 dni kalendarzowych.

2. Pan Piotr Staciwa. Mamocicha 32, 26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp posadowiona na dachu wiejskiego domu jednorodzinnego. Budynek zamieszkują 2 osoby. Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego. Produkcja pokryje ok. 90% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma ZEORK Końskie.

Produkcja w okresie 2015.03.07 – 2015.10.21:
2525,9 kWh

Kalendarium:

2014.09.19 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.09.20-09.24 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.03 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.10.22 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.10.23 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

2014.12.15 – informacja z zakładu energetycznego ZEORK Końskie o wymianie licznika u Klienta i podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

2015.01.16 – konieczność uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej ze względu na wymianę licznika. Licznik został zainstalowany w miejsce starego licznika a nie w miejscu przewidzianym w projekcie instalacji. Konieczne też było zmostkowanie instalacji w miejscu przewidzianym na montaż nowego licznika, które przez zakład energetyczny zostało pominięte.

2015.01.19 – Instalacja została zmostkowana i przyłączona do sieci elektroenergetycznej.

Czas jaki upłynął od zgłoszenia zamontowanej instalacji do operatora do rzeczywistego przyłączenia mikroelektrowni do sieci to 88 dni kalendarzowych, jednak gdyby nie błędy formalne w trakcie zgłoszenia instalacji proces ten zająłby około 53 dni kalendarzowych

3. Pan Stanisław Nydziński. Ul. Feliksa Szreńskiego 1, 06-550 Szreńsk, woj. mazowieckie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp posadowiona na dachu budynku jednorodzinnego. Budynek zamieszkują 3 osoby. Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego. Produkcja pokryje ok. 80% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma PGE Dystrybucja SA.

Produkcja w okresie 2015.03.07 – 2015.10.21:
2510,81 kWh

Kalendarium:

2014.09.18 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.09.19-09.22 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.03 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.10.23 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.10.23 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (PGE Dystrybucja SA)

2014.12.02 – informacja od Klienta o problemie z przyłączeniem instalacji

W związku z podaniem przez Klienta w dokumentacji zgłoszeniowej złego numeru PPE konieczne było ponowne złożenie dokumentacji zgłoszeniowej.

2015.01.06 – informacja z zakładu energetycznego o wymianie licznika u Klienta i podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

2015.01.19 – instalacja zmostkowana po wymianie licznika i podłączona do sieci elektroenergetycznej

Czas jaki upłynął od zgłoszenia zamontowanej instalacji do operatora do rzeczywistego przyłączenia mikroelektrowni do sieci to 75 dni kalendarzowych, jednak gdyby nie błędy formalne w trakcie zgłoszenia instalacji proces ten zająłby około 39 dni kalendarzowych.

4. Pan Ewangelis Zaras. Wrociszów Górny 10, 59-970 Zawidzów, woj. dolnośląskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp posadowiona na dachu budynku gospodarczego w gospodarstwie rolnym nastawionym na hodowlę bydła mięsnego i produkcję rolną. Gospodarstwo składa się z 4 budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego. Rodzina trzypokoleniowa – 2 seniorów, 2 młode małżeństwa i 5 dzieci. Produkcja energii pokryje ok. 50% zapotrzebowania.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma Tauron Dystrybucja SA.

Produkcja w okresie 2015.02.19 – 2015.10.21:
3720,89 kWh

Kalendarium:

2014.10.08 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.10.09-10.16 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.27 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.11.10-11.11 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.11.11 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Tauron Dystrybucja SA)

2014.12.12 – informacja od Klienta o problemie z przyłączeniem instalacji

Zakład energetyczny informuje Klienta o konieczności uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej o szkic sytuacyjny obiektu przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji.

2015.01.22 – informacja z zakładu energetycznego – dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna i instalacja zostanie przyłączona w ciągu kilku dni

2015.01.26 – instalacja zmostkowana i przygotowana na wymianę licznika i przyłączenie do sieci

2015.02.11 – informacja z ZE – klient czeka na podpisanie umowy dystrybucyjnej, po czym instalacja zostanie przyłączona do sieci.

5. Pan Józef Paluszek. Komorowo 2/2, 76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp posadowiona na dachu budynku inwentarskiego w dużym gospodarstwie rolnym prowadzącym działalność wspomagającą produkcję roślinną i hodowlę bydła mięsnego. Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego i pokryje zapotrzebowanie na poziomie ok. 80%.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma Energa Operator SA.

Produkcja w okresie 2015.01.01 – 2015.10.21:
3872,88 kWh

Kalendarium:

2014.10.06 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.10.07-10.17 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.29 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.11.12 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.11.14 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (Energa Operator SA)

2014.12.18 – instalacja przyłączona do sieci elektronenergetycznej

Czas jaki upłynął od zgłoszenia zamontowanej instalacji do operatora do rzeczywistego przyłączenia mikroelektrowni do sieci to 34 dni kalendarzowe.

6. Pan Marian Garbal. Majdan Brzezicki 32, 31-050 Piaski, woj. lubelskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp posadowiona na dachu budynku mieszkalnego w małym gospodarstwie rolnym nastawionym na produkcję roślinną. Gospodarstwo składa się z budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego i jest to gospodarstwo jednoosobowe. Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby budynku mieszkalnego. Produkcja pokryje zapotrzebowanie na poziomie 90%.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma PGE Dystrybucja SA.

Produkcja w okresie 2015.06.01 – 2015.10.21:
2000,00 kWh

Kalendarium:

2014.10.02 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.10.02-10.07 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.29 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.11.17 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.11.17 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (PGE Dystrybucja SA)

2014.12.19 – pismo z PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin o potrzebie uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej

Dokumentacja zgłoszeniowa została uzupełniona lecz nie została przyjęta. Sprawa w toku.

7. Pan Stanisław Derehajło. Kolonia Boćki 9, 17-111 Boćki, woj. podlaskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp posadowiona na dachu budynku gospodarczego w wielokierunkowym gospodarstwie rolnym. Rodzina trzypokoleniowa. Energia wytworzona przez mikroelektrownię fotowoltaiczną pokryje ok. 50% zapotrzebowania gospodarstwa domowego.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest firma PGE Dystrybucja SA.

Produkcja w okresie 2015.03.24 – 2015.10.21:
4875,53 kWh

Kalendarium:

2014.10.23 – audyt i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.10.24-10.27 – dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.27 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.11.17-17.18 – dostawa, montaż i testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.11.18 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (PGE Dystrybucja SA)

2014.12.15 – informacja o konieczności uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej

2014.12.16 – uzupełnienie dokumentacji

2015.01.20 – instalacja przyłączona do sieci elektronenergetycznej

Czas jaki upłynął od zgłoszenia zamontowanej instalacji do operatora do rzeczywistego przyłączenia mikroelektrowni do sieci to 53 dni kalendarzowych. Fakt ten spowodowany został koniecznością uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej, w przeciwnym wypadku proces ten trwałby ok. 30 dni kalendarzowych.

8. Pan Jerzy Ornowski. Bukowiec 53, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5.28 kWp posadowiona na dachu budynku gospodarczego w małym gospodarstwie rolnym zajmującym się produkcją roślinną. Gospodarstwo składa się z 2 budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego zamieszkałego przez rodzinę dwupokoleniową.

Dystrybutorem energii elektrycznej jest Energa Operator SA.

Energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa. Produkcja powinna pokryć zapotrzebowanie na poziomie 50%.

Instalacja o mocy 5.28 kWp:

  • 22 panele fotowoltaiczne Hymon Energy 240-60P 240 W
  • Inwerter Fronius Symo 4.5-3-S

Produkcja w okresie 2015.01.01 – 2015.10.21:
5281,01 kWh.

Kalendarium:

2014.09.03 – audyt lokalizacji i podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji

2014.09.08-09.12 dobór komponentów, opracowanie oferty

2014.10.06 – zamówienie kompletnej instalacji

2014.10.27-10.28 – dostawa i montaż instalacji u Klienta, testowe uruchomienie mikroelektrowni

2014.10.28 – zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

2014.11.21 – przyłączenie mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej

Instalacja przebiegła szybko i bezproblemowo.

Czas od zgłoszenia do przyłączenia mikroelektrowni – 25 dni kalendarzowych.