Projekt „Naj Czuje” 2018

Celem projektu jest zainspirowanie rodziców oraz opiekunów do wykorzystywania łatwo dostępnych przedmiotów we wspólnej, spontanicznej zabawie z dziećmi.

 

 

Działania kulturalne dla najmłodszych dzieci ich rodziców i opiekunów

 

Projekt pt. „Naj czuje. Działania kulturalne dla najmłodszych dzieci ich rodziców i opiekunów”, realizowany w 2018 roku, był adresowany do dzieci w wieku od 1 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów z terenu powiatu kamieńskiego. Celem projektu było zainspirowanie rodziców oraz opiekunów do wykorzystywania łatwo dostępnych przedmiotów we wspólnej, spontanicznej zabawie z dziećmi, a także dotarcie do grupy najmłodszych z ofertą edukacyjno-kulturalną, która często jest ograniczona.

 

W ramach projektu w miejscowościach powiatu kamieńskiego, w tym z utrudnionym dostępem do kultury, przeprowadzony został cykl przedstawień „Cała naprzód!” grupy teatralnej „Głowa mała” oraz fabularyzowane warsztaty z integracji sensorycznej: „Naj czuje – mobilna ścieżka zabaw sensorycznych”. Jednym z elementów zajęć było również stworzenie materiału filmowego pt. „Naj czuje – w co się bawić?”, w którym przedstawione zostały techniki wykonania zabawek sensorycznych i ich zastosowania w praktyce. Film, dostępny na stronie internetowej CWM Grodno k. Międzyzdrojów, to narzędzie dla animatorów, opiekunów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców, zawierające przykłady wspólnych zabaw. W ramach projektu powstały także autorskie zabawki sensoryczne, wykorzystywane podczas pracy z dziećmi, które zostały przekazane do niektórych placówek objętych projektem.

 

Projektem objęte były placówki i świetlice powiatu kamieńskiego w tym: przedszkole w Dargobądzu, Kołczewie, Wolinie i Międzyzdrojach oraz świetlice wiejskie w Ostromicach, Troszynie, Domysłowie, GOKiS w Golczewie. Finałowe spotkanie uczestników projektu odbędzie się w CWM Grodno we wrześniu.

Projekt „Naj czuje. Działania kulturalne dla najmłodszych dzieci ich rodziców i opiekunów” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.