Zrozumieć autyzm (2012-2015)

O programie

Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich RodzinomZrozumieć Autyzm” realizowany jest na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Celem programu jest podjęcie kompleksowych działań obejmujących diagnozę potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, w tym:

  • zapewnienie im pomocy terapeutycznej,
  • organizowanie szkoleń dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z osobami autystycznymi,
  • budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom cierpiącym na autyzm,
  • zapewnienie chorym rehabilitacji,
  • umożliwienie im aktywizacji zawodowej,
  • upowszechnienie wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych.

W ramach projektu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, realizuje budowę domu w którym osoby dotknięte autyzmem będą mogły prowadzić samodzielne życie, rozwijać swoje umiejętności i uczestniczyć w terapii.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstający dom, odbyła się 10 kwietnia 2014 r. Uczestniczyli w niej m.in. Premier Donald Tusk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Przewodnicząca SPOA Małgorzata Rybicka.

Prace budowlane nad Wspólnotą Domową im. Arama Rybickiego w Gdańsku, w którym uwzględniono, m.in. jednoosobowe pokoje, pokój dzienny dla wszystkich mieszkańców, salę rehabilitacyjną, kuchnię, pralnię oraz mieszkanie dla „rodziców prowadzących, rozpoczęły się w wiosną 2014 roku.

Program został zapoczątkowany w dniu 7 sierpnia 2012 roku w województwie pomorskim. Podpisanie umowy pomiędzy inicjatorami programu – Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym odbyło się w biurze Marszałka województwa pomorskiego w Gdańsku. Patronat nad realizacją programu objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

 

 

 
 

W dniu 5 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pomiędzy SPOA, EFRWP oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego został podpisany list intencyjny o realizacji programu w woj. kujawsko-pomorskim. Patronat nad realizacją „Zrozumieć Autyzm” w kujawsko-pomorskim objął Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

 
 

„Zrozumieć Autyzm” to wspólny projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, który realizowany jest od września 2012 roku. EFRWP przeznaczy na program w ciągu 5 lat ok. 2,5 mln zł (ok. 500 tys. zł rocznie).