Konferencje

Zorganizowane spotkania:

Konferencja „Zrozumieć autyzm” (05.10.2013r., Toruń):

 

Konferencją w Toruniu zainaugurowaliśmy Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z problematyką autyzmu oraz sytuacją osób z autyzmem w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Zaprezentowane zostały także m.in. dobre praktyki oraz sposoby budowania systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Sympozjum naukowe „Zrozumieć autyzm – wsparcie rodzin z autyzmem” (08.12.2012 r., Gdańsk):

Zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W sympozjum uczestniczyło ponad 260 osób, w tym 84 z terenów wiejskich. Prelegentami byli przedstawiciele świata nauki i praktycy posiadający doświadczenie w prowadzeniu edukacji i terapii osób z autyzmem oraz organizowaniu dla nich systemu wsparcia.

 

Konferencja „Zrozumieć autyzm – Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom” (10.10.2012r., Gdańsk):

W konferencji wzięło udział blisko 200 osób, w tym około 120 z terenów wiejskich, m.in. pracownicy organizacji pozarządowych, gminnych ośrodków społecznych, placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. Uczestnicy zostali zapoznani z metodami pracy i terapii z osobami z autyzmem.

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram konferencji w 2015 roku: