O autyzmie

Autyzm to obok raka, cukrzycy i AIDS jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Jest bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania zjawiskiem zaburzeń rozwojowych, u podstaw których leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, a zwłaszcza rozumieniem relacji społecznych, w odmienny sposób odbierają też wrażenia zmysłowe. Tylko w samej Unii Europejskiej problem dotyczy około 5 mln osób. W Polsce nie prowadzi się dokładnych badań dotyczących liczby osób dotkniętych autyzmem – wg różnych szacunków może to być od 30 tys. nawet do 200 tys. osób. Dopiero w 2010 roku autyzm został zakwalifikowany jako odrębna jednostka chorobowa w orzecznictwie o niepełnosprawności.

 

 

Jak rozpoznać autyzm?

 

Pierwsze oznaki autyzmu są bardzo często trudne do zauważenia. Jeśli dziecko zachowuje się odmiennie niż rówieśnicy, nie reaguje na zawołania, nie patrzy na przedmioty, które są mu wskazywane, a jego mowa rozwija się nietypowo – warto skonsultować się ze specjalistą, który rzetelnie oceni jego rozwój. W zależności od uwarunkowań lokalnych można skontaktować się z ośrodkiem wczesnej interwencji (WI), poradnią dla osób z autyzmem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP) lub punktem diagnostyczno-konsultacyjnym działającym przy stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W większości tego rodzaju placówek, również finansowanych przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

 

Jeżeli podejrzenie zaburzenia rozwoju zostało potwierdzone i u dziecka rozpoznano jedno z zaburzeń ze spektrum autyzmu, powinno ono jak najszybciej zostać objęte specjalistyczną pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną.

 

 

Na potrzeby programu „Zrozumieć Autyzm” zostały przygotowane broszury, których celem jest przybliżenie wiedzy o autyzmie i jego objawach.

 

Pobierz broszurę dla rodziców „Autyzm – Apteczka Pierwszej Pomocy dla Rodziców”

 

Pobierz broszurę dla lekarzy i pielęgniarek „Gdy Twój pacjent ma autyzm”