Punkty

W ramach programu „Zrozumieć Autyzm” powstają Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin, w których prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia psycho-edukacyjne i szkolenia dla rodziców.

Działalność punktów skupia się na:

 • konsultacjach i wydawaniu opinii diagnostycznych (podczas cyklu spotkań
  z rodzicami i dziećmi prowadzony jest wywiad oraz obserwacja zachowań dziecka; diagnoza zawsze kończy się wystawieniem opinii),
 • prowadzeniu indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  z autyzmem,
 • opracowywaniu indywidualnych programów terapii, dostosowanych do poziomu rozwoju,
 • zapewnieniu opiekunom/rodzicom zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń,
 • informowaniu opiekunów o różnego rodzaju świadczeniach dla osób z autyzmem,
 • współpracy ze szkołami i przedszkolami (m. in. szkolenia dla nauczycieli).

 

Działające placówki:

 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Kobysewie – działa od listopada 2012 roku, obsługa pow. kartuskiego
 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Malborku – działa od stycznia 2013 roku, obsługa pow. nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, tczewskiego i kwidzyńskiego
 • Stowarzyszanie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku – działa od 1991 roku, obsługa woj. pomorskiego
  i warmińsko-mazurskiego

 

W kolejnych latach Fundacja EFRWP oraz SPOA w Gdańsku będą oraz tworzyć ośrodki pobytu stałego szukać rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem.