Szkolenia

Szkolenia zawodowe

W ramach programu „Zrozumieć Autyzm” prowadzone są bezpłatne szkolenia dla osób, które mogą bezpośrednio zetknąć się z autyzmem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, kuratorów, personelu medycznego, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym).

 

Szkolenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prowadzone są przez najlepszych terapeutów behawioralnych. Obecnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym
w Gdańsku współpracuje stale 63 specjalistów, co stanowi prawie 60% wszystkich terapeutów w Polsce.

 

Problematyka szkoleń obejmuje m.in.:

  • podstawowe zasady terapii behawioralnej osób autystycznych,
  • sposoby reagowania na dane zachowania – metody nauczania i motywowania oraz redukcja zachowań trudnych,
  • sposoby integracji dzieci z autyzmem ze zdrowymi rówieśnikami,
  • kształtowanie zachowań społecznych.

 

Harmonogram szkoleń 2015:

Zrealizowane szkolenia:

 

24 – 26 października 2014

 

 

Ełk

 

 

Szkolenia dla rodziców i opiekunów

W ramach programu „Zrozumieć Autyzm” prowadzone są bezpłatne szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem.

 

Tematyką szkoleń jest m.in. radzenie sobie w trudnych sytuacjach czy aspekty psychologiczne rodzin dotkniętych autyzmem.

 

 

Zrealizowane szkolenia:

 

12 października 2014

 

Chojnice

 

 

8 – 9 listopada 2014

 

Człuchów
 

22 – 23 listopada 2014

 

Kościerzyna

 

 

Szkolenia dla lekarzy

W ramach programu „Zrozumieć Autyzm” prowadzone są bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek.

Do tej pory SPOA wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską z Gdańska zorganizowało dwa szkolenia tego typu, w których wzięło udział blisko 120 osób.

 

Zrealizowane szkolenia:

29 listopada 2014  

Gdańsk

Ankieta zgłoszeniowa do bezpłatnego szkolenia behawioralnego 615 KB