Ferie z ekonomią – projekt zakończony

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości skierowane do uczniów klas VI-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich.

Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych.

Ferie z ekonomią to także:

  • gry i zabawy edukacyjne
  • rozwijanie postaw przedsiębiorczych
  • konkursy i praca w grupach
  • wizyty u lokalnych przedsiębiorców i w bankach
  • szkolenia dla nauczycieli

Celem projektu „Ferie z ekonomią” jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie.

 

 

Projekt „Ferie z ekonomią” jest wynikiem 7 lat doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, który stanowił uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 10 000 gimnazjalistów.