O projekcie

„ProLog” to nowy, pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Udział w nim umożliwi pedagogom pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI.

Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje m.in. opracowanie scenariuszy zajęć wykorzystujących naukę programowania i robotykę, warsztaty dla nauczycieli, wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online.

Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiany jest program grywalizacji. Co miesiąc ogłaszane jest zadanie konkursowe, a szkoła która zdobywa najwyższą liczbę punktów w całym programie, otrzymuje nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

Szczegółowy opis projektu 180 KB

1. edycja programu realizowana była w roku szkolnym 2021/2022 i wzięło w niej udział 7 szkół z terenów wiejskich województwa łódzkiego.

 

W 2. edycji, odbywającej się w okresie październik 2022-czerwiec 2023, bierze udział 9 szkół z terenów wiejskich z województwa lubelskiego.

 

W połowie listopada ruszają szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do prowadzenia zajęć z uczniami. Biorą w nich udział zespoły nauczycielskie złożone z nauczyciela matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii, którzy poprowadzą lekcje w tej samej klasie czwartej, piątej lub szóstej.

 

 

Regulamin udziału w projekcie 142 KB Szczegółowy opis projektu 127 KB Formularz zgłoszeniowy 256 KB Informacje o nauczycielu i o klasie 257 KB