Rekrutacja do edycji 2023/24 – woj. warmińsko-mazurskie

Od 28 sierpnia do 11 września trwa rekrutacja do tegorocznej edycji programu „ProLog”. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii oraz uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich do 20 tysięcy mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskim (szkoły publiczne i niepubliczne).

Rekrutacja do „ProLogu” prowadzona jest do 11 września 2023 do godz. 10:00, natomiast projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2023/2024.

Do udziału w nim mogą zgłaszać się zespoły nauczycielskie składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia w tej samej klasie z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/ biologia/ geografia. Do „ProLogu” zakwalifikowana zostanie jedna szkoła podstawowa z danej gminy. Łącznie w projekcie weźmie udział od 7 do 10 szkół. Pozostałe szkoły zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie udziału i szczegółowym opisie projektu.

Regulamin udziału w projekcie Prolog - edycja 2023/24 154 KB Szczegółowy opis projektu Prolog - edycja 2023/24 152 KB Formularz zgłoszeniowy - edycja 2023/24 365 KB Informacja o zespole nauczycieli - załącznik do formularza zgłoszeniowego 367 KB