O warsztatach

Warsztaty z klimatem to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich.

Celem operacji (warsztatów) jest:

  • Wzmacnianie świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich.
  • Promocja ochrony przyrody.
  • Rozwój wśród dzieci wiejskich poczucia odpowiedzialności za środowisko.

W czasie warsztatów, poprzez gry, zabawy oraz proste doświadczenia dzieci poznają mechanizmy zachodzące w przyrodzie, nauczą się czym jest woda, z czego składa się gleba, jakie zwierzęta dzikie są pożyteczne na obszarach wiejskich, jak chronić powietrze, skąd rośliny czerpią wodę oraz jak i po co segregować śmieci. A wszystko po to, żeby już o najmłodszych lat uczyć jak dbać o przyrodę i ją chronić.

Termin realizacji operacji:

Cała operacja realizowana jest od kwietnia do października 2022 roku.

Warsztaty powinny odbyć się w sierpniu 2022 roku i trwać 5 dni.

Miejsce realizacji:

Miejscem realizacji warsztatów może być szkoła, świetlica wiejska, gminny ośrodek kultury lub inna sala na terenie gminy/miejscowości.

Uczestnicy:

Jedna grupa warsztatowa powinna liczyć 15 dzieci w wieku 6-10 lat z klas I – III szkół podstawowych.

Warsztaty mogą prowadzić gminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego: po 3 grupy z każdego województwa. Podmiot prowadzący warsztaty wyznacza osobę, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci, posiadającą doświadczenie pracy z dziećmi lub/i podstawową wiedzą przyrodniczą.

Przewidywane efekty:

  • Podniesienie u 180 dzieci z terenów wiejskich poczucia odpowiedzialności za środowisko, wzmocnienie u 180 dzieci z terenów wiejskich świadomości ekologicznej, podniesienie wiedzy z zakresu bioróżnorodności i rolnictwa ekologicznego, wykształcenie postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich, a zwłaszcza wśród 180 dzieci z terenów wiejskich.
  • Przeprowadzenie 12 warsztatów dla 180 dzieci z terenów wiejskich wzmacniających świadomość ekologiczną, kreujących postawy proekologiczne, poszerzających wiedzę z zakresu bioróżnorodności i działania gospodarstw ekologicznych.

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Materiały do pobrania:

Szczegółowy opis warsztatów 193 KB Regulamin udziału w warsztatach 239 KB