Rekrutacja

Zakończyliśmy rekrutację do projektu „Warsztaty z klimatem”.

Publikujemy listę zakwalifikowanych podmiotów (nazwa podmiotu/miejscowość/województwo):

 1. Sołectwo Sadłóg, Sadłóg, kujawsko-pomorskie
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce, Szczuka, kujawsko-pomorskie
 3. Gmina Koneck, Koneck, kujawsko-pomorskie
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem, Krasne, mazowieckie
 5. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, Bodzanów, mazowieckie
 6. Towarzystwo-Nasze Boguty, Boguty-Pianki, mazowieckie
 7. KGW Spokozdunki, Zduny, wielkopolskie
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Brzeźno, wielkopolskie
 9. Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Bieganowo, wielkopolskie
 10. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, Wolin, zachodniopomorskie
 11. Szkoła Podstawowa w Ińsku, Ińsko, zachodniopomorskie
 12. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, Wierzchowo, zachodniopomorskie

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia.

——————————-

Podmioty, które chcą przeprowadzić warsztaty w swojej gminie/miejscowości swój udział zgłaszają za pomocą formularza zgłoszeniowego – do pobrania poniżej, który należy przesłać skanem na adres a.lidzka@efrwp.com.pl lub k.trudnowska@efrwp.com.pl, a oryginał pocztą na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3a
00-814 Warszawa
z dopiskiem „Warsztaty z klimatem”

REKRUTACJA trwa od 11 do 22 lipca 2022 r.

W każdym z 4 województw zostaną zrekrutowane 3 grupy po 15 osób wg kolejności zgłoszeń. Grupy mogą być zgłaszane przez gminy, szkoły podstawowe lub inne podmioty np. organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich.

Podmiot zgłaszający się do udziału w warsztatach w formularzu zgłoszeniowym, podaje swoje dane, wskazuje prowadzącego warsztaty, który otrzyma gotowe scenariusze zajęć oraz odbędzie obowiązkowe szkolenie zdalne, liczbę uczniów zgłaszanych do udziału w warsztatach, wskazuje miejsce (salę) oraz składa deklarację o nieodpłatnym udostępnieniu miejsca (sali) na warsztaty.

Łącznie zakwalifikowanych zostanie 12 podmiotów (po 3 z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy 412 KB Załącznik do formularza - Informacja o prowadzącym warsztaty 17 KB Regulamin udziału 239 KB Opis warsztatów 193 KB