„Aktywność wyborcza polskiej wsi” – kto chodzi na wybory?

Udział w wyborach często pojmowany jest w kategorii obowiązku obywatelskiego. Jednak możliwość oddania głosu na swoich kandydatów, to przede wszystkim niedoceniony przywilej. Właśnie poprzez głosowanie, zapewniamy sobie bezpośredni wpływ na kształtowanie społecznej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości naszego kraju. Jak wynika z najnowszego opracowania Fundacji EFRWP „Aktywność wyborcza polskiej wsi. Przeszłość kształtuje teraźniejszość”, nie wszyscy z tego prawa korzystają. Do urn częściej chodzą bogatsi, lepiej wykształceni i usytuowani materialnie obywatele. Jak aktywność wyborcza przedstawia się na polskiej wsi?

Celem raportu „Aktywność wyborcza polskiej wsi. Przeszłość kształtuje teraźniejszość”, opracowanego przez Fundację EFRWP, była odpowiedź na pytanie jakie czynniki wpływają na niską frekwencję wyborczą wśród mieszkańców obszarów wiejskich, a także które z wyborów cieszą się największą popularnością i dlaczego.

Jak wynika z publikacji Fundacji EFRWP, mieszkańcy wsi najczęsciej chodzą na wybory samorzadowe – w porównianiu z wyborami do Europarlamentu, są one zdecydowanie dla nich ważniejsze i bliższe.

Opracowanie przygotował Marcin Palade, a badanie przeprowadziła firma badawcza ABM Agencja Badań Marketingowych Sp. z o.o. Pierwsza część raportu to opis czynników historycznych i geopolitycznych, które mają wpływ na zróżnicowane postawy wyborcze mieszkańców wsi. Część druga to opis jakościowego badania społecznego, przeprowadzonego w lipcu 2014, wśród 16 reprezentantów polskiej wsi.