Analiza możliwości rozwoju gospodarstw wiejskich.

3 na 10 gospodarstw rolnych nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, a co 4 rolnik podejmuje się pracy pozarolniczej. Największy problem z utrzymaniem rodziny mają rolnicy kierujący gospodarstwem o wielkości poniżej 5 hektarów. Nastroje na przyszłość nie napawają optymizmem, gdyż jedynie 2 na 10 rolników uważa, że polskie rolnictwo zmierza zdecydowanie w dobrym kierunku. Żeby uzyskać samowystarczalność, rolnicy wskazują na konieczność inwestycji w nowe maszyny rolnicze, remonty budynków oraz zakup ziemi – podaje Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na podstawie badania „Polska wieś i rolnictwo 2023”.

Zapraszamy do lektury analizy przygotowanej na potrzeby Europejskiego Forum Rolniczego 2024.