„Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”

Niniejszy raport został przygotowany w celu określenia potencjalnych skutków, jakie dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich może przynieść wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro.

W powszechnym rozumieniu, krok ten stanowi ważny etap integracji gospodarczej Polski z  Unią. Wokół potencjalnych konsekwencji – pozytywnych i negatywnych – tego kroku istnieje jednak wiele pytań i społecznych wątpliwości, nasilonych ze względu na kryzys zadłużeniowy obserwowany obecnie w  krajach Południa strefy euro. Zawarta w raporcie, analiza kosztów i  korzyści związanych z wprowadzeniem w Polsce euro, stanowi podstawę do  merytorycznej dyskusji w tej kwestii.