Gospodarka polska – szanse i zagrożenia

Raport „Gospodarka polska – szanse i zagrożenia” został przygotowany pod redakcją Marka Belki i Witolda M. Orłowskiego. W opracowaniu zawarto zagadnienia takie jak: rozwój gospodarczy Polski w latach 1989-2018 na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej, cechy polskiej transformacji i ich wpływ na polskie rolnictwo, szanse i zagrożenia gospodarski polskiej w nadchodzącej dekadzie czy ocena efektów i perspektyw transformacji postsocjalistycznej i integracji europejskiej.