Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa

Czy konsumenci mogą czuć się bezpiecznie? Jak działa polski system kontroli bezpieczeństwa żywności? Oceny stanu faktycznego ze stanem pożądanym dokonuje dr Marcin Kędzierski w raporcie „Integracja czy połączenie – analiza możliwości zwiększenia efektywności działania inspekcji weterynaryjnej oraz ochrony roślin i nasiennictwa”.

Dotychczasowe, wielokrotnie podejmowane próby uporządkowania systemu kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Polsce nie przynosiły wystarczających rezultatów. Tymczasem najpierw pandemia, a dziś wojna za wschodnią granicą powinny przypomnieć wszystkim, że państwo musi być gotowe na niespodziewane kryzysy. Dlatego Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej postanowił stworzyć raport, który zdiagnozuje główne wyzwania systemu kontroli żywności i wskaże, w jaki sposób można zwiększyć jego efektywność już dziś, bez wyczekiwania na okno możliwości do przeprowadzenia kompleksowej reformymówi inicjator powstania raportu Marek Zagórski, poseł na Sejm PR, w przeszłości m.in. minister cyfryzacji i sekretarz stanu w resorcie rolnictwa.

Kontrolę nad bezpieczeństwem żywności sprawują aktualnie w Polsce 4 instytucje zmagające się z wieloma problemami. To powoduje, że organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce może budzić obawy o jego skuteczność.

Stacjonarna prezentacja wyników raportu miała miejsce 30 maja 2022 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. autor raportu dr Marcin Kędzierski, Marek Zagórski, poseł na Sejm i przewodniczący komitetu rolnictwa i obrotu rolnego KIG, a także przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Raport został opracowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP we współpracy z Klubem Jagiellońskim.