„Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw w Polsce”

Publikacja jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów, którzy w konsultacjach z rolnikami oraz przedstawicielami zakładów ubezpieczeniowych, wypracowali pewne rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone w systemie krajowym. Owe rozwiązania mają służyć poprawie systemu ubezpieczeń upraw oraz pozwalają na wykorzystanie instrumentów zarządzania ryzykiem, jakie przewidziane zostały w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich.