Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I – Raport

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna)