Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I – Synteza

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej Akademii Nauk, wdrożyła projekt badawczy, którego celem jest pomiar stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Efektem dwuletnich prac zespołu naukowców jest niniejszy raport: „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, który stanowi nie tylko swoistą fotografię zróżnicowania przestrzennego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dla 2010 roku, lecz także może (i powinien) być podstawą dalszych pogłębionych badań.