Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej

Publikacja została przygotowana na podstawie dyskusji podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Grodnie k. Międzyzdrojów w dniu 7 lipca 2017 roku, pn. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Tematem przewodnim spotkania były bariery administracyjne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów działań Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówione zostały również perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.

W panelach dyskusyjnych głos zabrali m.in. Miguel Arias Cañete – Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Andrzej Piotrowski – Wiceminister Energii, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Wśród prelegentów II panelu dyskusyjnego znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Jarosław Wróbel, Członek Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP Grzegorz Wiśniewski, Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies dr Krzysztof Księżopolski, Dyrektor Zarządzający w Banku Ochrony Środowiska S.A. Adrian Markiewicz oraz Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw Agencji Rynku Rolnego Marzena Skąpska.