Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka

Publikacja „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” to pierwszy w Polsce tak kompletny i syntetyczny opis zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

Celem poradnika było stworzenie narzędzia, które w jasny i prosty sposób pomoże małym przetwórcom w opracowaniu oraz wdrożeniu procedur kontroli właścicielskiej i zagwarantuje, że wytwarzane przez nich produkty będą bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. Przedstawione w poradniku zagadnienia dostosowane są do specyfiki działalności przetwórstwa farmerskiego oraz rzemieślniczego. Publikacja zawiera zestawienie prostych oraz nieskomplikowanych środków kontroli, zrozumiałych dla małych przetwórców i będących w zasięgu ich możliwości.

Pomimo, że poradnik jest adresowany przede wszystkim do producentów oraz instytucji i organizacji kształcących oraz wspierających rolników-producentów (np. ODR-y, stowarzyszenia serowarów), to jego ważną funkcją jest również to, że może stanowić istotne narzędzie dla instytucji, pomocne w nadzorze i kontroli w kontaktach z małymi przetwórcami mleka, weryfikowaniu prawidłowości przyjętego planu sanitarnego oraz monitorowaniu i zapobieganiu zagrożeniom sanitarnym.

Publikacja uwzględnia praktyki Kodeksu Żywieniowego oraz wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych.

„Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” został wpisany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki, prowadzonych przez Komisję Europejską.

Poradnik, podzielony na trzy części – treść zasadniczą poradnika, karty operacji i karty procesu dla poszczególnych produktów, jest dostępny do wyświetlenia TUTAJ