„Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich”

Impulsem do powstania raportu pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na  terenach wiejskich” jest popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich.

W raporcie ujęto m.in. analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w  Polsce, korzyści, jakie niesie za sobą inwestowanie w technologie wykorzystujące OZE, zwłaszcza inwestycje gospodarstw domowych i rolnych w  mikroinstalacje oraz konieczność i drogę dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Raport opracowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA.