Raport „Angielski – czyja szansa?”

Celem raportu jest pokazanie różnic w poziomie znajomości języka angielskiego pomiędzy gimnazjalistami z terenów wiejskich, a ich rówieśnikami z większych miast. Za podstawę analizy przyjęto wyniki egzaminów gimnazjalnych publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz badania i analizy własne Fundacji.

Prezentacja Raportu miała miejsce w dniu 1 grudnia 2010 r. podczas mini – debaty, w której – oprócz wszystkich autorów raportu – udział wzięli przedstawiciele Parlamentu RP, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz przedstawiciele środowisk nauczycielskich, mediów ogólnopolskich i branżowych.

Analiza statystyczna średnich wyników egzaminów gimnazjalnych przedstawiona w raporcie pokazuje, że uczniowie uczęszczający do szkół na terenach wiejskich osiągają znacznie gorsze wyniki z egzaminu z języka angielskiego niż uczniowie z miast. O ile nie ma prawie żadnych różnic w średnich wynikach części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego pomiędzy gimnazjami wiejskimi i miejskimi (z wyłączeniem miast powyżej 100 tys. mieszkańców), o tyle w przypadku egzaminu z języka angielskiego różnice te są znaczne.

Wraz z wejściem w życie nowej podstawy programowej, czyli od roku szkolnego 2011/2012 wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie podstawowym są brane pod uwagę przy kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym wynik ten, na równi z wynikami z pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych, będzie warunkował dalsze możliwości edukacyjne ucznia. Wynik egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego może stanowić istotny problem w dostępie do dobrych szkół ponadgimnazjalnych w miastach.

Badania sondażowe, zawarte z raporcie, wskazują na kilka podstawowych barier w nauce języka angielskiego. Nauczyciele – angliści, wskazują na najczęstsze przeszkody w nauczaniu:

  • bariery techniczne: brak kontaktu z żywym językiem (93,3%), zbyt duże grupy (40,2%);
  • bariery ekonomiczne: niedostateczne wyposażenie szkół (71,4%), brak środków na podręczniki i pomoce (55,3%);
  • bariery motywacyjne: niska motywacja do nauki (85,5%), brak zaangażowania rodziców (75,2%);
  • bariery instytucjonalne: nieodpowiednia polityka władz centralnych (55,5%), brak zaangażowania władz samorządowych (50,8%).

Raport został opracowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy współpracy z Nidzicką Fundacją NIDA, Wydawnictwem Macmillan i Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa.