Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus”

Raport dowodzi, że priorytetem wszelkich reform wspólnej polityki rolnej (WPR) powinnobyć umieszczenie rolnika w centrum zainteresowania tej polityki oraz mieszkańcówobszarów wiejskich. Przedstawia także liczne postulaty, m.in racjonalizację wydatków z budżetu UE oraz potrzebę wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego i obszarów wiejskich w UE. Raport został zaprezentowany w 2011 r. na konferencji w Jasionce.