„Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013”

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na konferencji „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniu 16 marca 2013 roku w Jasionce k. Rzeszowa. Publikacja stanowi próbę oceny poszczególnych działań PROW, przede wszystkim pod kątem ich zasadności w kontekście potrzeb polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na konferencji „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się w dniu 16 marca 2013 roku w Jasionce k. Rzeszowa.