Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich

Publikacja powstała jako podsumowanie III. edycji konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, która odbyła się w dn. 11-12 października w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów. Głównym tematem był: „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”.

W publikacji zawarto streszczenia z wystąpień prelegentów oraz najważniejsze wnioski płynące z dyskusji prowadzonych w ramach konferencji, w tym m.in. z debaty pt. „Kierunki rozwoju polityki energetycznej na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce w kontekście poprawy jakości powietrza”, z udziałem Phila Hogana – Komisarza ds. rolnictwa UE, Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusza Skobla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jerzego Buzka – Przewodniczącego Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.