System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań.

Raport „System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań” zawiera propozycje rozwiązań i pożądane kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem kluczowych interesów polskiego rolnictwa.

Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie opierają się na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2016-2017 na zlecenie Fundacji EFRWP, które szczegółowo zostały opisane w raporcie pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja”.